VOP pre nákup

rastlinných komodít

 

Všeobecné obchodné podmienky na nákup rastlinných komodít platné od 1.7.2018

 

 

 

VOP pre predaj

materiálnych vstupov

 

Všeobecné obchodné podmienky predfinancovanie platné od 1.7.2016