Granulované dusíkaté

HNOJIVÁ

 
Obsahujú základnú živinu dusík a podľa typov hnojív môžu obsahovať aj sekundárne živiny ako horčík, vápnik a síru.

DASA® 26/13

DASA® 26/13
Dusíkaté hnojivo s obsahom síry. Obsah dusíka je 26 % a obsah síry je 13 %. 

DASA® H

DASA® H
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a prídavkom lignitu ako zdroja humínových kyselín. Obsah dusíka je 26 %, obsah síry je 13 % a obsah uhlíka z lignitu min. 0,25 %.
 

DASAMAG®

DASAMAG®
Dusíkaté hnojivo s obsahom síry a horčíka s nižším okysľujúcim účinkom pre pôdu. Horčík je v hnojive prítomný vo forme magnezitu.
Obsah dusíka je 24 %, MgO 6 % a síry 10 %.

DUCANIT®

DUCANIT®
Liadok vápenatý 100 % vodorozpustný pre hydropónie a kvapkové závlahové systémy výživy s obsahom 15,5 % N a 26,3 % CaO.

 

DURET® LB

DURET® LB
Jednozložkové dusíkaté hnojivo obsahuje močovinový, pozvoľne pôsobiaci dusík. Prile sú bielej farby, povrchovo upravené, rozpustné vo vode.
 

ENSIN®

ENSIN®
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie, ktoré inhibujú biologickú oxidáciu čpavkového dusíka na dusík dusičnanový v pôde.

LAD 27

LAD 27
Dusíkaté hnojivo obsahujúce 27 % dusíka a 4,1 % celkového MgO, približne 7 % CaO celkového a 2 % CaO vodorozpustného.
 

MAGNISUL®

MAGNISUL®
Dusíkaté hnojivo s obsahom vodorozpustného horčíka a síry. Obsah dusíka je 21 %, MgO 5 % a síry 11 %.

 

Močovina

Močovina
Prilovaná močovina obsahuje 46% dusíka, používa sa v poľnohospodárstve a v priemysle.
 
 
 
Kvapalné dusíkaté

HNOJIVÁ

 
Dusíkaté kvapalné hnojivá s obsahom sekundárnvch živín.

DAM® 390

DAM® 390
Dusíkaté hnojivo s obsahom 30 % dusíka.
 

DUMAG®

DUMAG®
Dusíkaté hnojivo s obsahom horčíka. Obsah dusíka je 10 % a obsah horčíka je 8 %.

DUSADAM®

DUSADAM®
Dusíkaté hnojivo s obsahom síry. Obsah dusíka je 24 % a obsah síry je 3 %.
 
Špeciálne

HNOJIVÁ

 

ENSIN®

ENSIN®
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie, ktoré inhibujú biologickú oxidáciu čpavkového dusíka na dusík dusičnanový v pôde.

DUCANIT®

DUCANIT®
Liadok vápenatý 100 % vodorozpustný pre hydropónie a kvapkové závlahové systémy výživy s obsahom 15,5 % N a 26,3 % CaO.
 
 
 

PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN

 

 

Bezpečnostní listy - agrochemikálie SK

 

Kompletný prehľad nájdete TU

OSIVÁ

 

AKCIOVÝ LETÁK - OSIVÁ KUKURICE 2019 TU

 

AKCIOVÝ LETÁK - osivá pšenice nájdete TU

 

Cenník - pšenica,raž, jačmeň - 2018-19 nájdete TU

 

Cenník - repka - 2018-19 nájdete TU

RASTLINNÉ KOMODITY

 

Portfólio obchodných činností uzatvárame obchodom s rastlinnými komoditami.
Podnikateľská filozofia našej spoločnosti orientuje v tejto oblasti pozornosť najmä na výsledky rastlinnej produkcie tých pestovateľov,
ktorým sme v priebehu hospodárskeho roka poskytovali vstupy v podobe osív, priemyselných hnojív, prípravkov na ochranu rastlín či motorovej nafty na odklad splatnosti do úrody.

Nákupom rastlinných komodít od nami financovaných obchodných partnerov, dochádza k vyrovnaniu ich záväzkov.
Spoločnosť TAJBA, a.s. v tejto oblasti samozrejme obchoduje aj s obchodnými partnermi, ktorí neodoberajú vstupy
a tiež od obchodných partnerov, ktorých objemy produkcie prevyšujú svojou hodnotou výšku ich záväzkov.
V takom prípade je TAJBA, a.s. pripravená speňažiť ich rastlinné komodity s krátkou dobou splatnosti faktúr.

K pestovateľom sa snažíme byť čo najbližšie.
Rastlinné komodity nakupujeme do šiestich veľkoobjemových síl, kompletne vybavených na pozberové ošetrenie
v Michaľanoch, Trebišove, Košiciach, Čani, Čečejovciach a Lučenci.
Celková kapacita týchto skladov je 140 tis. ton tovaru.
Tieto sklady sú vybavené najmodernejšou laboratórnou technikou na zabezpečenie kontroly kvality tak pri výkupe rastlinných komodít ako aj pri ich expedícii. Sklady sú vybavené modernou technológiou na čistenie a sušenie rastlinných komodít.
Do týchto technológií každoročne investujeme nemalé finančné prostriedky pre zabezpečenie čo najefektivnejšiej pozberovej úpravy týchto rastlinných komodít.

Pre obchodných partnerov, ktorí nemajú možnosť dodať svojú produkciu do našich skladov,
dokážeme poskytnúť službu zvozu využitím vlastných nákladných vozidiel alebo zabezpečením zvozu službou externého prepravcu.
Bližšie informácie dostanete od obchodného zástupcu vo vašom regióne, ktorého môžete nájsť TU

Spoločnosť TAJBA, a.s. vykupuje nasledovné druhy komodít:

 • jačmeň kŕmny
 • pšenica kŕmna
 • pšenica potravinárska
 • pšenica trvdá (durum)
 • tritikale
 • raž
 • ovos
 • hrach žltý
 • repka ozimná
 • slnečnica čierna
 • slnečnica HO (vysoko-olejnatá)
 • sója
 • kukurica

Obchodná spoločnosť TAJBA, a.s. je dlhodobým partnerom našich zákazníkov pri nákupe olejnín, potravinárskych a kŕmnych obilnín.
Nakupované potravinárkse obilniny sú určené pre domáce a zahraničné mlyny, kŕmne obilie pre zväčša zahraničných výrobcov kŕmnych zmesí a olejniny pre zahraničné lisovne olejov. Našim cieľom je pri výkupe uplatňovať také metódy, ktoré sú transparentné pre našich dodávateľov a zároveň vytvárajú základ pre našu schopnosť poskytnúť spracovateľskému piemyslu celoročne dodávky rastlinných komodít v dohodnutých kvalitatívnych parametroch.

Prepravný poriadok nájdete TU