spoločnosť

TAJBA, a.s.

 

člen skupiny AGROFERT a.s.
Spoločnosť TAJBA, a.s. je jednou zo spoločností koncernu AGROFERT. V jej súčasnej podobe predstavuje obchodnú spoločnosť so skúseným obchodným tímom a sieťou skladových priestorov s cieľom byť k farmárovi v každom okamihu čo najbližšie, pripravený pomôcť. Hlavnou aktivitou spoločnosti je predaj priemyselných hnojív, prípravkov na ochranu rastlín, osív a motorovej nafty pre zabezpečenie rastlinnej výroby a výliskov, resp. šrotov olejnatých semien pre živočíšnu výrobu. Tieto materiálne vstupy do poľnohospodárskej prvovýroby ponúka spoločnosť TAJBA, a.s. pre svojich obchodných partnerov aj vo forme predfinancovania, teda s možnosťou odloženia splatnosti až do obdobia zberu výsledkov ich produkcie. S cieľom byť stále pripravený uspokojiť požiadavky svojich zákazníkov, spoločnosť disponuje dvomi maloobchodnými predajňami, šiestimi skladmi priemyselných hnojív, tromi skladmi prípravkov na ochranu rastlín a osív. Vypestované rastlinné komodity vykupuje od svojich obchodných partnerov do šiestich veľkoobjemových nákupných síl a disponuje s flotilou nákladných motorových vozidiel, ktoré využíva na distribúciu priemyselných hnojív a zvoz rastlinných komodít od farmárov ako aj vozidlami na distribúciu prípravkov na ochranu rastlín a osív. Zo sójových bobov nakúpených od lokálnych prvovýrobcov, produkuje v režime GMO-free „NON-GMO toastované sójové bôby“, ktorá je vďaka vysokej koncentrácii živín veľmi vhodným komponentom pre výrobu kŕmnych zmesí. Prostredníctvom dcérskych spoločností prevádzkuje rastlinnú výrobu na viac ako 2200 ha poľnohospodárskej pôdy.

"PARTNERSTVO A KVALITA"

 
je podnikateľským heslom spoločnosti TAJBA, a.s. a predstavuje verejné predsavzatie,
byť k dispozícii s pomocnou rukou pre pestovateľskú obec. Snahou vrcholového manažmentu spoločnosti je poskytovanie tovar a služieb najvyššej úrovne a kvality, zabezpečenie materiálnych vstupov v správnom čase, s priamou dodávkou a k dispozícii kedykoľvek v priebehu roka, zabezpečenie odbytu výsledkov rastlinnej výroby a teda istoty realizácie farmárskej produkcie v čo najvyšších cenách, udržovať a posilňovať vzťahy s poľnohospodárskymi subjektami a vytvárať partnerstvá prinášajúce vzájomný prospech.
 
 

dusíkaté
HNOJIVÁ

HNOJIVÁ

PRÍPRAVKY
na ochranu rastlín

PRÍPRAVKY

rastlinné
KOMODITY

KOMODITY

OSIVÁ
 

OSIVÁ

TAJBA, a.s.

 
Na trhu už od roku 1999.
ochrana osobných údajov

GDPR

 
o ochranu Vašich osobných údajov sa staráme TU